Välkommen till ADHD Konsult och Utbildning.

Hej alla gamla och nya kunder!

Efter långt samarbete med Riksförbundet Attention och Attention Utbildning arbetar jag fr.o.m. 15/2 som
utbildningsledare på Attention Utbildning och kan kontaktas på:

julie.helmersson@attention-riks.se
Tel: 070-2319255
Via Attention Utbildning kommer jag att fortsätta arbeta med utbildning, föreläsning och handledning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
NPF. Välkommen att höra av dig!

www.attention-utbildning.se
Attention Utbildning är Riksförbundet Attentions utbildningscenter och förmedlar kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som
ADHD, Asperger, Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD) och språkstörningar. Vi utbildar anställda, beslutsfattare och alla andra som
vill veta mer om barn, ungdomar och vuxna med NPF. Våra utbildningar kombinerar teori och praktik och våra föreläsare är erfarna läkare,
psykologer, specialpedagoger och arbetsterapeuter samt personer med egna funktionsnedsättningar.
Vi erbjuder öppna kurser och uppdragsutbildningar i hela landet - från korta föreläsningar till längre utbildningar.

 
 
Produktion: Webbstugan